Isopropyl-alcohol oppervlaktereiniger, 99.9%, 5 liter (1)

Referentie Fabrikant: UN 1219 / H7 1302
Artikelnummer: 27192 Categorieën , Tag

43.80 excl.BTW 53.00 incl. BTW

Binnenkort verkrijgbaar

Isopropyl-alcohol 99.9%
oppervlaktereiniger
Niet om in te nemen.
5 liter.

Referentie Fabrikant: UN 1219 / H7 1302
Artikelnummer: 27192 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Isopropyl-alcohol oppervlaktereiniger, 99.9%, 5 liter, per stuk

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P243 – Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
P261 – Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden
P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET HUID (of haar)
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 – NA INADEMING
In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Niet om in te nemen.
5 liter.

Extra informatie

Concentratie

Aantal

Volume

Steriel

Andere suggesties…

Welkom Terug!

Log in met je account

Contact MedischeArtikelen.nl
Je kunt ons elke werkdag bellen tussen 08:30 en 17:00 uur

Je kunt ook een berichtje sturen naar info@medischeartikelen.nl of via:

Ingelogd als:

Klik op onderstaande knop om te bevestigen dat je wilt uitloggen:

Bestellen gaat nu nog sneller!

De snelbestellijst komt te vervallen en in plaats hiervan kunt u voortaan eenvoudig uw favorietenlijst vullen. Kies het artikel en klik op “Toevoegen aan favorieten”

Voor meer uitleg kunt u bellen naar Stijn van der Krieken; 06-15037345
Feedback
Feedback
Heeft u een aanvullende opmerking?
Volgende
Voer uw e-mailadres in als u wilt dat wij contact met u opnemen over uw feedback.
Terug
Verzenden
Bedankt voor het doorgeven van uw feedback!