Worminfecties

  • Mebendazol Wormkuur Tabletten 100mg, per 2 Stuks

    Werkzame stof: Mebendazol Mebendazol doodt wormen, wormeieren en larven, doordat het de opname van voedingsstoffen verhindert.
    Dit product kunt u alleen bestellen als u bevoegd bent tot het voorschrijven van geneesmiddelen en in het bezit bent van een geldig BIG registratie nummer.